niedziela, 2 czerwca 2013

Poznaj moc oszczędzania w SKO!


O SKO


Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej. Jego historia sięga jeszcze lat 20-tych ubiegłego wieku. Od pokoleń zachęcamy najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów. Obecnie to unikalne rozwiązanie w skali Europy, dostosowane do potrzeb polskich uczniów.

Dzięki udziale w programie uczniowie:

  • nauczą się zarządzania finansami osobistymi
  • wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania
  • zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie
  • nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

Nowe SKO to:

  • dedykowana oferta produktowa dla szkół, rad rodziców oraz praktyczna nauka obsługi konta bankowego dla uczniów poniżej 13 roku życia, 
  • komplet materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, uczniów i rodziców,
  • bezpieczny, atrakcyjny graficznie, zrozumiały dla dzieci serwis bankowości internetowej.

Aktualnie w programie Szkolnych Kas Oszczędności uczestniczy blisko 2000 szkół z całego kraju. W SKO oszczędza obecnie ok. 150 tysięcy dzieci, a oferta edukacyjna dociera do ponad 400 tysięcy uczniów.

SKO jest aktywnie rozwijającym się programem o ogromnym potencjale edukacyjnym. Co roku, jego uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje osiągnięcia i zmierzyć się w konkursach organizowanych przez PKO Bank Polski, których celem jest wyróżnienie szkół i nauczycieli, którzy aktywnie popularyzują idee związane z oszczędzaniem.

Historia
Pomysł by najmłodsi uczyli się oszczędzać ma bardzo długą historię. Wyrasta on z ducha oświeceniowej zasady, żeby uczyć, bawiąc. Według ówczesnych mężów stanu nauka miała również obejmować codzienną, praktyczną ekonomię. W XIX wieku w Europie (między innymi w Belgii, Niemczech, Anglii, Francji, i Austrii) powstają pierwsze szkolne kasy, do których uczniowie mogą wpłacać swoje kieszonkowe. W kronikach American Academy of Political and Social Science z 1892 roku czytamy: "W ciągu ostatniego roku idea szkolnych kas oszczędnościowych, szeroko znana i propagowana w Europie, wzbudziła duże zainteresowanie w naszym kraju. (...) Kasy zostały założone w ponad 300 szkołach, do których ponad 28 tysięcy uczniów wpłaciło około 140 tysięcy dolarów". Dalej autor raportu podkreśla, że edukacja ekonomiczna może przyczynić się do budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego oraz ograniczyć biedę i przestępczość.


SKO w SP23

W Szkole Podstawowej nr 23 opiekunem SKO jest pani Bożena Gribsz (sala 37)